Home

  geospace  

„GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei

Universitatea „Babeş-Bolyai”, prin Facultatea de Geografie, a demarat proiectul cu titlul „GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei”, cu o durată de implementare de 36 luni si cu o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 12.103.040,25 lei din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, din cadrul Axei prioritare 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Proiectul va fi implementat de către Universitatea „Babeş-Bolyai” în parteneriat cu „S.C. Advanced Studies and Research Center S.R.L.Obiectivul general al proiectului constă în formarea si dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în domeniul geografiei, prin furnizarea unor noi module de programe de perfecţionare, elaborarea de curriculum şi acreditarea acestora. Grupul ţintă sunt profesorii (titulari și suplinitori) cu specializarea geografie, din mediul urban şi rural, din cele 12 județe ce compun regiunile de dezvoltare de Nord-Vest şi de Centru. Ulterior, se doreşte extinderea rezultatelor la nivel naţional. Pe termen lung acest proiect va genera un efect pozitiv în ceea ce priveşte îmbunătăţirea capacităţii personalului didactic de a utiliza metode interactive de învăţare-predare cu ajutorul instrumentelor software şi achiziţia de către elevi a competenţelor cheie şi profesionale necesare implicării în activităţi de cercetare în domeniile conexe geografiei, precum Observarea Pământului (Earth Observation) şi extragerea informaţiei din imaginile satelitare. Se va realiza un sistem educaţional receptiv la nevoile pieţei muncii şi care contribuie la pregătirea unor specialişti în domenii de nişă, dar foarte importante pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere.